ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018

| Νέα του Δήμου
 Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αθηναίων (Γιαβάσειο) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
2.Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση και λήψη απόφασης για την ανάθεση και σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών παραλαβής και τελικής διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε ενδιάμεσο ανάδοχο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
4.Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 154/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).
6.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2018 για το 1ο τρίμηνο (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).
7.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2018 για το 2ο τρίμηνο (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).
8.Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις εγγράφων του τμήματος εσόδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση δόσεων ρύθμισης από οφειλή προς το Δήμο της Μ.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ» και το υπ΄ αριθμό 639/02-08-2018 ποσού 8.955,78€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ» και το υπ΄ αριθμό 52/24-07-2018 ποσού  2.232,00€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ» και τα υπ. αριθμό 152/27-08-2018 ποσού 868,00€ Τ.Π.Υ. & 133/27-08-2018 ποσού 594,95€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΟΙ – ΤΟΙ HELLAS Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 26522/31-07-2018 ποσού 272,80€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
18.Κοπή ή μη τριών δέντρων (κυπαρισσιών) στο οδόστρωμα της οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα από την οδό Ασπασίας έως την οδό Φιλιατρών, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
19.Κοπή ή μη κοπή  δένδρου επί της οδού Μ. Αυγέρη 15 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20.Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της οδού Χίου 5 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
21.Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της οδού Ναπολέων Ζέρβα 5 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
22.Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δένδρου στο πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software