ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9/2018

| Νέα του Δήμου
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης λήψης δανείου για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 119 (πρώην Σχολείο Μακρή) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αθηναίων (Γιαβάσειο) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
3.Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 154/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5.Εκ νέου ορισμός εκκαθαριστών για την ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Εκ νέου ορισμός εκκαθαριστών για την ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Έγκριση δαπάνης ποσού  9.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.01 προϋπολογισμού 2018 για οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
8.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ηπειρωτών «Ο ΠΥΡΡΟΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Κρητών για τη Γιορτή Τσικουδιάς (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις εγγράφων του τμήματος εσόδων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση δόσεων ρύθμισης από οφειλή προς το Δήμο της Μ.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ» και το υπ΄ αριθμό 639/02-08-2018 ποσού 8.955,78€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΠΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ» και το υπ΄ αριθμό 52/24-07-2018 ποσού  2.232,00€ Τ.Π.Υ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
15.Κοπή τριών δέντρων (κυπαρισσιών) στο οδόστρωμα της οδού Θεσσαλονίκης στο τμήμα από την οδό Ασπασίας έως την οδό Φιλιατρών, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
16.Κοπή ή μη κοπή  δένδρου επί της οδού Μ. Αυγέρη 15 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
17.Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της οδού Χίου 5 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
18.Κοπή ή μη κοπή δένδρου επί της οδού Ναπολέων Ζέρβα 5 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
19.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου στο πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software