ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

| Νέα του Δήμου
dimarxeioΣας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 222 παράγραφος 2 του Ν.4555/2018: 
«Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».
Ως εκ τούτου βεβαιωμένες οφειλές που έχετε προς τον Δήμο μας, από Δημοτικά Τέλη (Δ.Τ.)-Δημοτικό Φόρο (Δ.Φ.) λόγω μη έγκαιρης δήλωσης της διακοπής και μη χρησιμοποίησης του ακινήτου θα διαγραφούν.
Η διαγραφή δεν αφορά οφειλές από ΤΑΠ οι οποίες εξακολουθούν να σας βαρύνουν.
Επίσης για ακίνητα που έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση και δεν έχει υποβληθεί στους Δήμους η βεβαίωση διακοπής και υπεύθυνη δήλωση, υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν έως την 19/1/2019, που λήγει η προθεσμία του ανωτέρω άρθρου, χωρίς να βεβαιωθούν ποσά που αντιστοιχούν σε Δ.Τ.-Δ.Φ., αλλά μόνο το ΤΑΠ.
Παρακαλούνται όσοι έχουν οφειλές από Δ.Τ. λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή έχουν κάνει διακοπή και δεν έχουν καταθέσει δήλωση μη χρησιμοποίησης του ακινήτου, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Υπηρεσίες μας, από ώρα 8:00 έως 14:30, στα τηλέφωνα:
2132004545, 2132004557 με την Ταμειακή Υπηρεσία για βεβαιωμένες οφειλές  και
2132004551, 2132004543 με το τμήμα Εσόδων για λοιπές περιπτώσεις.
 
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 
                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software