ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΜΕ 450.000€

| Νέα του Δήμου
Filodimos ph kpMε 234.000€ χρηματοδοτείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, από το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την  αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών. Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα διαθέσει επιπλέον 215.971€ από ίδιους πόρους και έτσι ο συνολικός  προϋπολογισμός των προμηθειών και των έργων για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών της πόλης μας ανέρχεται στις 449.971€. 
Οι Δήμοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών είναι οι εξής:
Filodimos ph

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software