ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9/2018

| Νέα του Δήμου
Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση θεσμού εκδηλώσεων στο κτήμα Ιόλα κατόπιν θετικής εισήγησης της επιτροπής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
4. Τροποποίηση της «ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (ΑΥΙΜ) της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002233 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7109 (Τ.Π.Υ.) ποσού 147,56€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7120 (Τ.Π.Υ.) ποσού 295,12€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7126 (Τ.Π.Υ.) ποσού 979,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7127 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.469,40€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7129 (Τ.Π.Υ.) ποσού 295,12€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7180 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.071,36€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 575/08-06-2018 ποσού 310,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 576/08-06-2018 ποσού 372,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 577/08-06-2018 ποσού 372,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 586/21-06-2018 ποσού 372,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 712/31-07-2018 ποσού 2.178,58€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 747/31-07-2018 ποσού 2.560,60€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 631/28-06-2018 ποσού 2.628,80€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΄΄ΔΡΩ΄΄» και το υπ΄ αριθμό 586/21-06-2018 ποσού 372,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software