ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/9/2018

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
2.Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
4.Εκ νέου λήψη απόφασης για τη συμμετοχή αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
5.Συμμετοχή στην Έκθεση (EXPO CONGRES) του SAINT-BRIEUC (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
7.Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
8.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση θεσμού εκδηλώσεων στο κτήμα Ιόλα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Σύλλογο Επτανησίων Αγίας Παρασκευής  με τίτλο «Α΄ Φεστιβάλ Επτανησίων Αγίας Παρασκευής» που θα πραγματοποιηθεί στις 15-09-2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
10.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Κοντοπεύκου «Μελίνα Μερκούρη στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή έργων (σχετ.: Η υπ΄ αριθ. 422/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
13.Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση δόσεων ρύθμισης από οφειλή προς το Δήμο της Ξ.Σ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «LANDCARE – ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 41/1-8-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 3.040,79€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών του ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  όπως αναφέρονται στο αριθμ. 3/16.07.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 5.991,93€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «STUDIO KOSTOPOULOS PYLYPENKO P. YILIYA» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 9/21-6-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.300€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 98/3-5-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.899,12€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΕΡΙ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 99/7-5-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.331,20€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 126/2-7-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 434€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7118/14-5-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 116,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7108/4-5-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 111,60€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ Α.Ε.» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 7121/19-5-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 477,40€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Μπερτς Τσακιριάν» που αφορά Έκθεση Φωτογραφίας για τις Μαραθώνιες Πορείες Ειρήνης, όπως αναφέρονται στην υπ΄ αρ. 10/21-05-2018 απόδειξη δαπάνης ποσού 2.600,00€ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software