ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

| Νέα του Δήμου
RECYCLEΗ Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής δίνει έμφαση στην Ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή και έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν τομές στην πόλη μας. Συγκεκριμένα:
•Συλλέγουμε χωριστά τα κλαδέματα και τα απόβλητα κήπων και τα διαθέτουμε ατελώς στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ).
•Συλλέγουμε χωριστά το οργανικό υλικό από τις Λαϊκές Αγορές (περίπου 1,5 τόνο ανά Λαϊκή), το οποίο διαθέτουμε, επίσης ατελώς, στο ΕΜΑΚ. Ήδη έχουμε παραλάβει καφέ κάδους για τη λειτουργία χωριστού δικτύου για το οργανικό και έχουμε δημιουργήσει έντυπο για την ενημέρωση των πολιτών στο θέμα αυτό. Η προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.
•Συλλέγουμε καθαρό υλικό προς ανακύκλωση μέσω της δράσης του Κινητού Πράσινου Σημείου (έχουμε συλλέξει πλαστικά καπάκια, τα οποία ήδη έχουμε ανταλλάξει με αναπηρικά αμαξίδια). Η δράση αυτή θα ενταθεί από Σεπτέμβριο με συμμετοχή των Σχολείων.
•Τοποθετήσαμε 11 διπλά συστήματα βυθιζόμενων κάδων. Μάλιστα, έχουμε στείλει το περιεχόμενο των κάδων ανακύκλωσης για ανάλυση της σύστασής τους στο ΕΜΑΚ με εξαιρετικό αποτέλεσμα ως προς την καθαρότητα.
•Χωροθετήσαμε 30 Γωνιές Ανακύκλωσης. Λειτουργούν δύο ρεύματα (χαρτί και γυαλί), ενώ τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν τα υπόλοιπα δύο (πλαστικό/μέταλλο και ρούχα/υφάσματα). Ήδη παραλάβαμε της πινακίδες με τον λογότυπο, οι οποίες τοποθετούνται άμεσα.
•Ξεκινήσαμε συνεργασία με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα ρούχα/υφάσματα, το οποίο θα ενταχθεί στις Γωνιές Ανακύκλωσης, ενώ σειρά έχουν τα μαγειρικά έλαια και τα αδρανή υλικά.
•Ξεκινήσαμε σύμβαση με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
•Έχουμε μοιράσει ένα όμορφο παραμύθι για την Ανακύκλωση στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Σχολεία του Δήμου μας. Έχουμε μοιράσει, επίσης, υφασμάτινο σακίδιο και υφασμάτινη τσάντα με στόχο τη μείωση της πλαστικής σακούλας.
•Συμμετέχουμε σε δράσεις με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση για την Ανακύκλωση (Κινητό σημείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Παγκόσμια εβδομάδα μείωσης αποβλήτων κ.ά.).
Η προσπάθεια για την Ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή είναι συνεχής, εντατική και καθημερινή. Το σύνθημά μας σταθερό: ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!
 
                     Ιωάννης Σιδέρης                                           Ιωάννης Σταθόπουλος
                 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                           Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής  

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software