ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

| Νέα του Δήμου
keaΟ Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης-ΚΕΑ ότι οι ίδιοι και όλα τα μέλη του νοικοκυριού  που  δηλώνουν  στην  αίτησή  άνεργοι αλλά  δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας, οφείλουν από την 1/8/2018 να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από  τον  μήνα  έγκρισης της αίτησής τους στο ΚΕΑ. 
Κατά συνέπεια  από την 1/8/2018 εφόσον σε νέες αιτήσεις ΚΕΑ που εγκρίνονται ή τροποποιούνται, περιλαμβάνονται δικαιούχοι ή/και μέλη του νοικοκυριού, για τους οποίους στο πεδίο «Εργασιακό Status» επιλέγεται «Άνεργος/η» και δεν υπάρχει ενεργή κάρτα ανεργίας, υπάρχουν οι εξής τρείς περιπτώσεις:
1.Οι υπόχρεοι προχωρούν σε εμπρόθεσμη εγγραφή στο μητρώο ανέργων (δηλ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης), οπότε  δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια εκ μέρους του δικαιούχου καθώς ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει αυτόματα το σύστημα του ΚΕΑ.
2.Οι υπόχρεοι δεν εγγράφονται στο μητρώο ανέργων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (δηλ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης), οπότε η αίτηση ανακαλείται αυτομάτως. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση από το σύνολο των υπόχρεων για εγγραφή που μετέχουν στην αίτηση.
3.Οι υπόχρεοι δεν μπορούν να εγγραφούν λόγω των προϋποθέσεων που θέτει ο ΟΑΕΔ, οπότε θα λαμβάνουν βεβαίωση από από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα αναγράφει το λόγο απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων. Στη συνέχεια, θα προσκομίζουν τη βεβαίωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417, τηλ 213 2003611), προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι να συμπληρώσουν στην πλατφόρμα του ΚΕΑ το λόγο μη υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, όπως ακριβώς αναφέρεται στην βεβαίωση του ΟΑΕΔ.
 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software