ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

| Νέα του Δήμου
koimitirio 30 7 18 sΟλοκληρώθηκαν πρόσφατα σε όλο τον ελεύθερο χώρο του Κοιμητηρίου οι εργασίες δικτύου απορροής ομβρίων όπως και οι εργασίες κατασκευής των διαδρόμων προσπέλασης και χωροθέτησης τάφων σε μεγάλο τμήμα του ελεύθερου χώρου όπως ακριβώς προβλέπει το εγκεκριμένο από το Δημοτικό  Συμβούλιο σχέδιο ταφολογίου. 
Το σύνολο των εργασιών, σε συνδυασμό με την, σε σύντομο διάστημα, κατασκευή των προβλεπόμενων τάφων-σαρκοφάγων, θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Αγ. Παρασκευής στο Κοιμητήριο.
 
 
                                                                                                      Ιωάννης Σταθόπουλος
                                                                                                   Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software