ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/7/2018

| Νέα του Δήμου
Την Τρίτη 31 Ιουλίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 4ης και 5ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
2.5η Αναμόρφωση 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
3.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (130/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2015 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
4.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (131/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2016 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5.Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (132/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» όπως  αναφέρονται στα αριθμ. 5163, 5164, 5165, 5166, 5167/01.06.18 & 5243/10.07.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2.088,42€, 1.504,08€, 660,07€, 188,07€, 397,47€, 2.646,26€ αντίστοιχα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
7.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 36/18.06.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 125/12.06.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.308,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
9.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και το υπ. αριθμό  3642/31-05-2018 ποσού 5.308.33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ του Νικολάου» όπως αναφέρονται στο αριθμ. 108/26-04-2018 (Α.Λ.Σ) ποσού 6.474,77 € (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» και το υπ. αριθμό 11/29-05-2018 ποσού 10.636,02€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 1/08-05-2018 (Α.Π.Υ.) ποσού 1.091,20€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ» όπως  αναφέρονται στo αριθμ. 72/11-05-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 1.091,00€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΜΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» όπως  αναφέρονται στo αριθμ. 60/02-07-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού  2.424,20€ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ΄ αριθμό  287/06-06-2018 ποσού 12.543,84€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «EΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε» με διακριτικό τίτλο ENVIRODENT όπως αναφέρονται στα αριθμ. 5067/13-04-2018 & 3323/13-04-2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 87.67 € & 39,68 € αντίστοιχα (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ», και το υπ. αριθμό 76/04-07-2018 ποσού 1.091,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ», και το υπ. αριθμό 2/12-07-2018 ποσού 1.091,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε», και το υπ. αριθμό 3686/30-06-2018 ποσού 5.308,33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» και το υπ. αριθμό  294/18-07-2018 ποσού 12.543,84€ παραστατικό του (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software