ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ

| Νέα του Δήμου
kolimvitirio 7 18Τα απαραίτητα προαπαιτούμενα προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση της μελέτης για την  «αποπεράτωση και εφαρμογή μηχανισμών εξοικονόμησης ενεργείας του κλειστού Κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής» η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής την Τετάρτη 18 Ιουλίου. 
Συγκεκριμένα το Συμβούλιο αποφάσισε  με μεγάλη πλειοψηφία να εγκρίνει:
•Τη μελέτη σκοπιμότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας  για την αποπεράτωση του κολυμβητηρίου με την οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η πολλαπλή ωφελιμότητα του Κολυμβητηρίου ως αθλητικού κέντρου σύνθετων χρήσεων όπως η  εκμάθηση κολύμβησης και αθλημάτων, η θεραπευτική κολύμβηση, η υγεία, η ψυχαγωγία, ο αγωνιστικός αθλητισμός  κ.α. (Οι μελετητές έλαβαν υπόψη και τη μελέτη βιωσιμότητας η οποία παρουσιάστηκε δημόσια το Φεβρουάριο του 2017 και σύμφωνα με την οποία το Κολυμβητήριο είναι έργο αναγκαίο, ιδιαίτερα υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας και απολύτως βιώσιμο).
•Τη προεκτιμώμενη αμοιβή  για  την εκπόνηση της μελέτης αποπεράτωσης όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία παρόμοιων κτιριακών έργων.  
Η εκπόνηση της μελέτης αποτελεί απολύτως αναγκαία συνθήκη για τη χρηματοδότηση  της αποπεράτωσης του Κολυμβητηρίου και τη θετική κατάληξη σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη. 
 
Δημ/ση : 19/7/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software