ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 170 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

| Νέα του Δήμου
oaedΕκατόν εβδομήντα (170) άνεργοι όλων των βαθμίδων θα προσληφθούν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με 8/μηνες συμβάσεις μέσω του νέου μεγάλου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ που θα υλοποιηθεί σε 276 Δήμους και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Η σχετική πρόσκληση για την πρόσληψη 30.436 ανέργων συνολικά αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ  μέσα στον Ιούλιο και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Οι εργαζόμενοι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ, όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ και όλοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
Δικαίωμα να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις εργασίας, θα έχουν οι  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 
Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Μακροχρόνια άνεργοι. 
Πτυχιούχοι ΑΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι άνω των 29 ετών.
ΑμεΑ (15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ).
 
Δημ/ση : 16/7/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software