ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 31/5/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη  31 Μαΐου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 82/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3. 3η Αναμόρφωση 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
4. Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄΄» (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη Χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή δαπάνης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων του Δήμου μας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7. Πρόταση χωροθέτησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Συγκρότηση Επιτροπής για την επεξεργασία προτάσεων σχετικά με τις οφειλές προς το Δήμο (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9. Έγκριση θέσεων μαθητείας από την Επαγγελματική Εκπαίδευση ΥΠΕΘ και ΟΑΕΔ για τον Δήμο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση Χρόνου υλοποίησης Έργου Μισθοδοσίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου παράδοσης προμήθειας ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων και αναλωσίμων για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Σύλλογο Κοντοπεύκου-Παραδείσου-Πευκακίων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13. Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων (Β΄ δόση) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
14. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών & Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου «Κορύβαντες» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16. Επιχορήγηση Συλλόγου κατοίκων Τσακού Αγίας Παρασκευής – Αττικής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
17. Επιχορήγηση Εξωραϊστικού – Φυσιολατρικού Συλλόγου Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η Αναγέννησις» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18. Επιχορήγηση Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων- Παρεκκλησίου Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου 
στον Καταναλωτικό Συνεταιρισμό «ΠΑΝΔΩΡΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για τον Χαρακτηρισμό Εδαφών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
25.  Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» από την ανάδοχο «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», με το αρ. 2367/29-01-2018 παραστατικό, ποσού 927,52€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 3574/31-03-2018 ποσού 5.308,33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» και το υπ. αριθμό 3599/30-04-2018 ποσού 5.308,33€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ. αριθμό 355/04-04-2018 παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
29. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 16373/20-02-2018 ποσού 14.260,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 16550/19-03-2018 ποσού 14.260,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ. αριθμό 1259/16-04-2018 ποσού 223,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών της ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ όπως αναφέρονται στο αριθμ. 32/23.04.2018 (Τ.Π.Υ.) ποσού 950,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» όπως αναφέρονται στo αριθμ. 12/13.03.18(Τ.Π.Υ.) ποσού 1.308,00€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
34. Έγκριση του πρακτικού  της επιτροπής του άρθ. 199, παρ. 6 του Ν. 3463/06, το οποίο αφορά  στην καταστροφή και απομάκρυνση ακατάλληλων προς χρήση υλικών» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
35. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπ΄ αρ. 11970/11-05-2018 αίτηση του κ. Π.Μ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση δόσεων ρύθμισης από οφειλή προς το Δήμο του Μ.Ι. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
37. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Κανάρη 8 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).  
38. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Μαραθώνος 12 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
39. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Ηρακλείτου και Μαραθώνος (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
40. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Δημοκρατίας 16 και Χείλωνος» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 
 
Δημ/ση : 25/5/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software