ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ - ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 18.000€

| Νέα του Δήμου
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για περίπου 130 παιδιά ηλικίας 6 – 15 χρονών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που το ταμείο τους δε δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων και δεν κάνουν χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Προβλέπονται 6 περίοδοι φιλοξενίας 12 ημερών (11 διανυκτερεύσεων) η κάθε μία. 
 
Η οικονομική συμμετοχή για  κάθε παιδί  έχει, με εισοδηματικά κριτήρια, ως εξής:
Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ ανεξαρτήτως παιδιών έχουν μηδενική συμμετοχή.
Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 125€ για καθένα από τα επόμενα.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
•Έντυπη αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
•Εκκαθαριστικό σημείωμα 2016 (ή 2017 αν υπάρχει).
•Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα των γονιών ή βεβαίωση φοίτησης του παιδιού σε Σχολείο της Αγίας Παρασκευής. 
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των παρακάτω κατασκηνώσεων:
1.The Ranch στο Σοφικό Κορινθίας (τηλ: 210 4100121)
Α΄  Περίοδος: 27/06/2018 έως 08/07/2018 (έως 20 παιδιά)
Β΄  Περίοδος: 21/07/2018 έως 01/08/2018 (έως 30 παιδιά)
Γ΄  Περίοδος: 02/08/2018 έως 13/08/2018 (έως 30 παιδιά)
Δ΄  Περίοδος: 13/08/2018 έως 24/08/2018 (έως 25 παιδιά) 
2.Kinderland στον Κάλαμο Αττικής (τηλ: 210 3618850)
A΄  Περίοδος: 17/06/2018 έως 28/06/2018 (έως 12 παιδιά) 
B΄  Περίοδος: 01/07/2018 έως 12/07/2018 (έως 6 παιδιά)
Γ΄  Περίοδος: 15 /07/2018 έως 26/07/2018 (έως 2 παιδιά)
Δ΄  Περίοδος: 22/07/2018 έως 02/08/2018 (έως 10 παιδιά)
Ε΄  Περίοδος: 29/07/2018 έως 09/08/2018 (έως 10 παιδιά)
3.Η Φωλιά του Παιδιού στις Αφίδνες Αττικής (τηλ: 210 8671538)  
Α΄  Περίοδος: 16/06/2018 έως 27/06/2018 (έως 20 παιδιά)
Β΄  Περίοδος: 27/06/2018 έως 08/07/2018 (έως 20 παιδιά)
Γ΄  Περίοδος: 09/07/2018 έως 20/07/2018 (έως 10 παιδιά)
Δ΄  Περίοδος: 20/07/2018 έως 31/07/2018 (έως 10 παιδιά)
Ε΄  Περίοδος: 01/08/2018 έως 12/08/2018 (έως 40 παιδιά)
ΣΤ΄Περίοδος: 12/08/2018 έως 23/08/2018 (έως 40 παιδιά)
 
Οι αιτήσεις θα ελέγχονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λεωφ. Μεσογρείων 415-417, 2ος όροφος) και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ισόγειο) από 4/6/2018 έως και 8/6/2018 και ώρες 8:30 – 14:00. Στην επιλογή των παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου. 
Σημειώνεται ότι κάθε παιδί θα συμμετέχει σε μία μόνο κατασκήνωση και για μία κατασκηνωτική περίοδο.
 
 
Δημ/ση : 23/5/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software