ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/5/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη  10 Μαΐου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Πυρασφάλεια)     (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
2.Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων προμηθευτών και λοιπών απαιτήσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018. (εισήγηση : Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.2η Αναμόρφωση 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (αποφ. 55/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
5.Κατάρτιση των «Όρων Φιλοξενίας και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών για το σχολικό έτος 2018-2019». (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
6.Καθορισμός της οικονομικής συμμετοχής των γονέων (κλίμακα τροφείων) που αφορά το σχολικό έτος 2018-2019. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
7.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
8.Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης της υπηρεσίας «Ηχογράφηση, Επεξεργασία & Βιβλιοδεσία πρακτικών συλλογικών Οργάνων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2017» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
9.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την υπηρεσία «ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», για το μήνα Ιανουάριο 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την υπηρεσία «ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για το μήνα Φεβρουάριο 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ, ΜΠΕΡΔΟΣ Α. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ» και το υπ΄ αριθμό 15/31-01-2018 ποσού 23.971,68€ φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «GEPALIFT – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟY  Ε.&ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 43/26-02-2018 ποσού 496,00€ φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» από τον ανάδοχο «INNOVATECHLIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε.», με τα αρ.  94 & 95/26-03-2018 παραστατικά, συνολικού ποσού 4.346,45€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ», και το υπ. αριθμό 517/10-02-2018 ποσού 74,40€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών  / υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», και το υπ. αριθμό 16302/19-01-2018 ποσού 14.260,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» από τον ανάδοχο «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ», με το αρ. 002475/27-03-2018 παραστατικό ποσού 2.721,95 € (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών /υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ-ΙΝΝΟLAND LTD» και το υπ’ αριθ. 283/24-04-2018 ποσού 12.543,84€ παραστατικό του. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)» από την ανάδοχο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ», με το αρ. 930/13-02-2018 παραστατικό, ποσού 2.391,51€ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών από τον ανάδοχο «Τ.Η.Κ. Α.Ε» και το υπ. αριθ. 18/22-02-2018 παραστατικό του. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
20.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 25.238,32€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ18, 23, 37, 64, 73, 134, 165, 166, 172, 173, 176, 177, 190, 286, 353, 355, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 429, 523, 536, 555, 587, 616, 671, 695, 724, 833, 835, 836, 837, 858, 928, 1023, 1048, 1058/2018 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη ΤΑΠ, ΔΤ – ΔΦ ακινήτου ε) πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ζ) διοικητικό πρόστιμο για διαφημιστικές πινακίδες η) παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία θ) λάθος άθροιση ι) λόγω προσκύρωσης στην περιοχή «ΠΕΥΚΑΚΙΑ»  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Αγίας Τριάδος 13. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
22.Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Κανάρη και Δημοσθένους 35. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 
Δημ/ση : 4/5/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software