ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26/4/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη  26 Απριλίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017,  κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 150/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3.Εκ νέου λήψη απόφασης για ανάληψη δαπάνης δεδουλευμένων των υπαλλήλων της ΚΟΙΠΕΔΑΠ, αναγνωρισθέντων δυνάμει δικαστικής δαπάνης) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
4.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 62/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5.12η συνάντηση Μαθητικής δημιουργίας- συμμετοχή 9 μαθητών Λυκείου, ενός συνοδού και δύο Δημοτικών Συμβούλων από τον Δήμο Γεροσκήπου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης την Πρωτομαγιά, στο πάρκο Νεαπόλεως (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
7.Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας για τις Μαραθώνιες πορείες ειρήνης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
8.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9.Λήψη απόφασης για κοπή δένδρου επί της οδού Βάκχου 7 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
10.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Ανακατασκευή τουαλετών 1ου και  5ου - 11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) Δημοτικών Σχολείων», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Ανακατασκευή τουαλετών 1ου και  5ου - 11ου (ΧΕΛΜΕΙΟΥ) Δημοτικών Σχολείων», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με την ανάδοχο εταιρεία «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμ. 618/20-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με τον ανάδοχο «COMMONSPACE ΣΥΝ.ΕΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COMMONSPACE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» και το υπ΄ αριθμ. 35/14-02-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» και το υπ΄ αριθμ. 83/02-03-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΡΑΚΟΣ» και το υπ΄ αριθμ. 103/19-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 2017» με τον ανάδοχο «ΑΤΕΡΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και το υπ΄ αριθμ. 1001247/07.03.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 29/21-02-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2017» με τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και τα υπ΄ αριθμ.139/28.02.2018 και 205/28-02-2018 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Επιστροφή ή μη ποσού 40,46  €, στον Κόκκαλη Κωνσταντίνο με ΑΦΜ 008800187 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
 
Δημ/ση : 23/4/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software