ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ

| Νέα του Δήμου
vioklimatiki 5 4 18Επί των ημερών της σημερινής Δημοτικής Αρχής υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του έργου της Βιοκλιματικής ανάπλασης οδών στο Κοντόπευκο, έργου που επετεύχθη με σχεδιασμό, χρηματοδότηση και δημοπράτηση της Περιφέρειας Αττικής επί Δημαρχίας Β. Γιαννακόπουλου. Τα έργα ομβρίων των οδών Πεντέλης, Χίου, Ολυμπίας, η ανάπλαση των περισσοτέρων οδών, οι μεγάλου μήκους ρυμοτομήσεις, η ολοκλήρωση των ποδηλατοδρόμων κ.α. είναι εργασίες που έγιναν επί της θητείας μας.
Το έργο αυτό, που άλλαξε την όψη του Κοντόπευκου, έχει σημεία όπου υπάρχουν βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από την χρήση και πρέπει να αποκατασταθούν. Επειδή, όμως, έχει προκύψει σύγχυση όσον αφορά το θέμα της τακτοποίησης αυτών των βλαβών θα απαντήσουμε για άλλη μια φορά προς αποκατάσταση της αλήθειας:
1.Η Διοικητική παραλαβή του έργου από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, έγινε στις 11/7/2016 παρουσία της Τεχνικής του Υπηρεσίας, όπου και διαπιστώθηκαν βλάβες οφειλόμενες  στην καθημερινή χρήση (Λαϊκή αγορά, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, παράνομη στάθμευση κλπ).
2.Η προσωρινή παραλαβή του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου ακολούθησε την Διοικητική και έγινε στις 3/8/2016. 
3.Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών στο έργο, ύψους 289.409€ το οποίο μας κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια, δεν μας βρήκε σύμφωνους και δεν έγινε δεκτό από τη Δημοτική Αρχή και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου λόγω του ύψους της δαπάνης. 
4.Πρέπει να αναδειχθεί ότι, μετά την παραλαβή του έργου, ο Δήμος μας είναι υπόχρεος να το συντηρεί χωρίς καθυστερήσεις (διότι το κόστος αυξάνεται) και να προβλέπει κάθε χρόνο την αντίστοιχη δαπάνη, 
5.Το μεγαλύτερο ποσοστό των βλαβών που υπάρχουν οφείλεται στην καθημερινή χρήση του έργου και θα αποκατασταθεί με μελέτη – επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και με μικρό κόστος στα πλαίσια των εργολαβιών του. Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 εντάχθηκε ποσό 74.000€ ενδεικτικό για εργασίες που δεν μπορούν να γίνουν στα πλαίσια των ανωτέρων εργολαβιών. Όμως, ακόμη και αν η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τις εργασίες αυτές φθάσει σε αυτό το ύψος δαπάνης, αναμένεται από τον ανάδοχο του έργου μεγάλη έκπτωση όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις εργολαβίες. Πέραν αυτού και επειδή μέρος των φθορών οφείλεται σε επεμβάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, ο Δήμος θα διεκδικήσει από τους Οργανισμούς την δαπάνη αποκατάστασης τους. Συνεπώς δεν υπάρχει ούτε οικονομική ζημία 289.409€, ούτε βέβαια στον Δήμο μας αποφασίζουν οι εργολάβοι.   
Η χρηστή διαχείριση των Οικονομικών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και πρακτική της Δημοτικής Αρχής. Με αυτή τη λογική θα λειτουργήσουμε όσο οι πολίτες της Αγίας Παρασκευής μας εμπιστεύονται την διαχείριση των θεμάτων της Πόλης.
 
 
 
         Ο Αντιδήμαρχος                                         Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
     Τεχνικών Υπηρεσιών                                                       
 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   
 
Δημ/ση : 5/4/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software