ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

| Νέα του Δήμου
kal laz 18Τα παραδοσιακά Κάλαντα του Λαζάρου τραγούδησαν στο Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο παιδάκια του B΄ Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου  στο Δημαρχείο, που ζωήρεψε  με την παρουσία τους.
Οι μικροί μας αναβίωσαν  με τον δικό τους τρόπο το ομώνυμο έθιμο που τείνει να ξεχαστεί και εκτός από τα κάλαντα πρόσφεραν και «Λαζαράκια» στο Δήμαρχο και στους  Αντιδημάρχους  Μ. Κοντοπούλου, Ι. Σιδέρη και Π. Γκόνη.
Τα παιδιά συνοδεύονταν από την πρόεδρο των Παιδικών Σταθμών Μαργ. Δημητρίου-Καβρουδάκη, την Τμηματάρχη των Σταθμών Μ. Κουλουμέντη,  την Προϊσταμένη του Σταθμού  Ν. Πάγκαλη και τις παιδαγωγούς  Ε. Λυμπεροπούλου και  Κ. Τσίγα.
 
Δημ/ση : 30/3/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software