Ο θεσμός των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων - ΚΑΠΗ στη σύγχρονη εποχή.

| Νέα του Δήμου

u3aΤο ΚΑΠΗ είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός κοινωνικής πολιτικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που λειτουργεί πάνω από τριάντα χρόνια. Το Σχέδιο Δράσης για τους ηλικιωμένους, που ψηφίστηκε στην Αυστρία το 1982 από τα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, αποτελεί σταθμό για την προώθηση του θεσμού. Προωθεί την κοινωνική δράση και προσφορά των μελών του, έτσι ώστε να χτίζουν σχέσεις, συνεργασίες και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική δικτύωση της τοπικής κοινωνίας. Στόχος του είναι να κρατήσει τα μέλη του ενεργά, αυτόνομα και ισότιμα άτομα στην κοινότητα, μέσα από την παροχή ιατρο-κοινωνικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, με γνώμονα την πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων τους. Ταυτόχρονα αποτελεί βασικό μέσο υποστήριξης, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας τους.

Οι πολιτιστικές δράσεις του έχουν ως στόχο την αναγνώριση της συμβολής των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ η αλληλεγγύη και αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των γενεών θα πρέπει να ενθαρρύνονται. Ειδικά στη σύγχρονη εποχή, οι ηλικιωμένοι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα από τις δράσεις τους, το εθελοντικό τους έργο, τη μετάδοση των εμπειριών, παραδόσεων, δομών, πολιτιστικών αξιών και των γνώσεων από τη ζωή τους στις νεότερες γενιές, στα παιδιά και στα εγγόνια που φροντίζουν. Η οικογένεια, στις ποικίλες της μορφές και δομές, είναι μια βασική μονάδα της κοινωνίας μας που συνδέει τις γενιές και θα πρέπει να διατηρηθεί, να ενισχυθεί και να προστατευτεί.

Η Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως ¨Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία¨, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και συμβάλλει στην προώθηση δράσεων κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών διακρίσεων.

Οι πνευματικές, πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές συνεισφορές των ηλικιωμένων είναι πολύτιμες στην κοινωνία. Οι ηλικιωμένοι μέσω του θεσμού αυτού μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης ειδικά εκείνης που τους επηρεάζει. Από αυτό αποδεικνύεται πόσο υγιής και απαραίτητος είναι για την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.
Τα μέλη του ΚΑΠΗ θα πρέπει να είναι ευτυχισμένα που έχουν φτάσει και ζουν την ηλικία αυτή, γιατί κάποιοι δεν την έχουν ζήσει. Έχουν το δικό τους χώρο, ο οποίος τους έχει προσφερθεί για να μεταλαμπαδεύουν τη γνώση, μέσα από τη συμπεριφορά και τη στάση τους, στις νεότερες γενιές και στην ευρύτερη κοινωνία. Απαρτίζουν ένα συνονθύλευμα εμπειριών και νοοτροπιών από διαφορετικές περιοχές της χώρας και από ποικίλα μορφωτικά και επαγγελματικά πεδία, παρουσιάζοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της ζωής για να είναι ευτυχισμένοι...

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software