ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/3/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 22 Μαρτίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.( εισήγηση : Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).
4.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων –Δαπανών  έτους 2017 για το 4ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).
5.Απόφαση για έγκριση υποβολής Aίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον   Άξονα   Προτεραιότητας   «Η   τοπική   ανάπτυξη   και   η   προστασία   περιβάλλοντος»   με   τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ( εισήγηση : Αντιδήμαρχος  κ. Ι. Σιδέρης).
6.Απόφαση για έγκριση υποβολής Aίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα   «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» ( εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
7.Απόφαση για έγκριση υποβολής Aίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα   «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ( εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
8.Έγκριση πραγματοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος «Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
9.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
10. Συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων. (  εισήγηση : Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Eπιχορήγηση Συλλόγου Εργατοτεχνιτών Αγίας Παρασκευής (ΣΕΡΔΑΠ) (εισήγηση : Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016" (εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"( εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
14. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ( εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 
Δημ/ση : 16/3/2018
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software