ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/3/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 41/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
4. Καταρχήν έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή της προμήθειας: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
5. Kαταρχήν έγκριση διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2018 και έγκριση του τρόπου λειτουργίας του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΤΟΥ 7ου & 9ου ΔΗΜ.  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
7. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΤΟΥ 7ου & 9ου ΔΗΜ.  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής
9. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10. Έγκριση δαπάνης ποσού 16.500,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.01 προϋπολογισμού 2018 για οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 2017» με τον ανάδοχο «ΔΑΕΜ  ΑΕΕ» και το υπ΄ αριθμ. 12/11-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ» και το υπ΄ αριθμ. 1/27.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και τα υπ΄ αριθμ. 4892/15.12.17 και 4891/15.12.17 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ.» με τον ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» και το υπ΄ αριθμ. 439/05.03.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κάλυψη μουσικής εκδήλωσης-συναυλίας» με τον ανάδοχο «DSEVENTS - ΔΑΦΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ» και το υπ΄ αριθμ. 75/09.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με τον ανάδοχο «INOIL SERVICE A.E.» και το υπ΄ αριθμ. 61/28-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 
Δημ/ση : 9/3/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software