ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

| Νέα του Δήμου

h22Είναι παγκόσμια πλέον η αγωνία για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Η «Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2 JU)» έχει ως στρατηγικό στόχο να αναδείξει μέχρι το 2020 τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και Yδρογόνου σε πυλώνες των μελλοντικών εξελίξεων στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών της Ευρώπης,
συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 και προσκάλεσε όλες τις Πόλεις και Περιφέρειες της Ε.Ε. να υπογράψουν ένα Σύμφωνο Κατανόησης (MoU) με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερο φορέων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια φιλόδοξη Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας. Μέχρι σήμερα από την Ελλάδα έχουν υπογράψει, εκτός του Δήμου Αγίας Παρασκευής, οι Δήμοι Χολαργού-Παπάγου, Βριλησσίων, Αλίμου, Μήλου, Καλύμνου, Ηρακλείου, Ιεράπετρας και Κοζάνης, καθώς και οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης, ενώ σημαντική ήταν και η ανταπόκριση από πολλές άλλες Ευρωπαϊκές Πόλεις & Περιφέρειες (δείτε εδώ τον Πανευρωπαϊκό χάρτη όσον έχουν υπογράψει το Σύμφωνο http://www.fch.europa.eu/overview-regions). Τα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Πανευρωπαϊκό αυτό δίκτυο, πέραν της επίτευξης των περιβαλλοντικών του στόχων είναι τα ακόλουθα:
1. Δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένες προκηρύξεις του HORIZON 2020 (επιλέξιμοι μόνο οι Δήμοι που συμμετέχουν στο δίκτυο) για την υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων Η2 με έμφαση στις καθαρές μεταφορές
2. Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής τεχνολογίας
3. Χρηματοδότηση από το FCH 2 JU και την ΕΕ μέσω ΣΔΙΤ συγκεκριμένων δράσεων για την εμπορευματοποίηση των προϊόντων αυτών των τεχνολογιών
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να υπάρχει ενεργή, διαρκής και ουσιαστική συμμετοχή στην υλοποίηση της Πανευρωπαϊκής μελέτης για τις τεχνολογίες αυτές προσαρμοσμένη στις ανάγκες της πόλης μας, έκρινε αναγκαίο να ανατεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία σε εξωτερικό Σύμβουλο. Κρίθηκε επίσης χρήσιμο αλλά και πρέπον, η εν λόγω υπηρεσία να ανατεθεί στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το μεγαλύτερο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας που έχουμε την τιμή να το φιλοξενούμε στο Δήμο μας, ο Αντιπρόεδρος μάλιστα του οποίου κ. Στούμπος είναι ο Εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ για τις Τεχνολογίες Υδρογόνου, διαθέτοντας παράλληλα μια σημαντική ομάδα ερευνητών με τεράστια εμπειρία στις σχετικές τεχνολογίες. 
Ενημερώνουμε, ταυτόχρονα, ότι με ιδιαίτερη επιτυχία και αυξημένο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Μαρτίου η 1η Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ημερίδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «FCH 2JU Regions & Cities», με θέμα τις νέες τεχνολογίες καυσίμων και υδρογόνου, την οποία συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Βριλησσίων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών. Στην Ημερίδα, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.κ. Carlos Navas και Helmut Morsi,  οι Δήμαρχοι Αγίας Παρασκευής κ. Σταθόπουλος, Βριλησσίων κ. Μανιατογιάννης, Αλίμου κ. Κονδύλης και Μήλου κ. Δαμουλάκης, εκπρόσωποι των Δήμων Ηρακλείου & Ιεράπετρας, στελέχη της τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οργανισμών και φορέων από την Ελλάδα, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, καθώς και Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες Υδρογόνου (http://www.vrilissia.gr/various/events/2496-2018-03-02-07-39-48). Συμφωνήθηκε να γίνουν συντονισμένες δράσεις από την Ελληνική πλευρά προκειμένου να ζητηθεί Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ανάπτυξη έργων χρήσης κυψελών καύσιμου και υδρογόνου σε εφαρμογές όπως στον οικιακό και τριτογενή τομέα της χρήσης φυσικού αερίου ως καυσίμου, στη χρήση στο στόλο απορριμματοφόρων οχημάτων, μίνι λεωφορείων και άλλων ειδικών οχημάτων που να κινούνται με κυψέλες καυσίμου και στη δημιουργία μικρής κλίμακας τοπικών σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο, που υποστηρίζονται από ΑΠΕ.
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η συμμετοχή του Δήμου μας στην Ευρωπαϊκή αυτή Πρωτοβουλία και η εν λόγω ανάθεση των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» μόνο οφέλη μπορεί να έχει για το Δήμο και τους πολίτες του.
 
Δημ/ση : 9/3/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software