ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

| Νέα του Δήμου
Ymittos monopatiaΟλοένα πιο φιλικός γίνεται ο Υμηττός για τους Αγιοπαρασκευϊώτες με τα έργα και τις παρεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται από τον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού –ΣΠΑΥ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Παρασκευής. 
Ειδικότερα:  
-Έγινε το 2017 η ανάπλαση του Πάρκου της οδού Γραβιάς με εργασίες που αφορούσαν: Την αποκατάσταση των πέτρινων τοιχίων που εμποδίζουν την είσοδο οχημάτων, την εξομάλυνση των πρανών του μικρού τεχνητού «ρέματος»  και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του καταστραμμένου γεφυριού του, τον καθαρισμό από μπάζα και άλλα αντικείμενα, την τοποθέτηση 7 τραπεζόπαγκων  πικ-νικ, την αποξήλωση παλιών πινακίδων και την  τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας-χάρτη του βόρειου Υμηττού με όλα τα μονοπάτια της περιοχής και πληροφορίες για την ιστορία, την πανίδα, τη χλωρίδα, τα σπήλαια και άλλα στοιχεία του βουνού, καθώς και πινακίδας με οδηγίες για τους επισκέπτες. 
-Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ανάπλαση τεσσάρων  μονοπατιών στον Υμηττό (τα 11, 12, 13, 14) συνολικής διαδρομής 20 χιλιομέτρων με αφετηρία εισόδου στο βουνό από το πάρκο Γραβιάς το ένα και από το Μοναστήρι του Αι Γιάννη τα άλλα τρία, όπου τοποθετήθηκαν και δύο ξύλινοι τραπεζόπαγκοι αναψυχής. Τα μονοπάτια είναι διασυνδεμένα μεταξύ τους, ενώ  στις εισόδους και στις μεγάλες διασταυρώσεις τους έχουν τοποθετηθεί ξύλινες πληροφοριακές πινακίδες με στοιχεία για τον προορισμό, την απόσταση, και το χρόνο κάθε διαδρομής, δίνοντας  έτσι στον περιπατητή τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη δική του διαδρομή, που δεν θα δυσκολευτεί να την ακολουθήσει καθώς υπάρχουν όλες οι απαραίτητες σημάνσεις και πινακίδες για να τον κατευθύνουν. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα  μονοπάτια είναι κυκλικά και επομένως καταλήγουν στην αφετηρία τους.
-Σύντομα στις εισόδους στο βουνό θα τοποθετηθούν μεγάλοι πληροφοριακοί χάρτες 1,80Χ1,20μ των οποίων οι βάσεις τους έχουν τοποθετηθεί. 
 
Δημ/ση : 9/3/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software