ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

| Νέα του Δήμου
koinonikes domes v aΟλοκληρώθηκαν την Παρασκευή 23-2-2018 οι προσλήψεις οκτώ  (8) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής», που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του  ΕΣΠΑ.
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
Ειδικότερα προσλήφθηκαν υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ,  3 άτομα με πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Φαρμακοποιών, 1 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, 1 ΥΕ Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.
Η διατήρηση και η αποφασιστική ενίσχυση των Δομών αυτών ώστε να ανταποκρίνονται με πλήρη επάρκεια στις  αυξημένες, λόγω της κρίσης, ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για τη Δημοτική αρχή που διεκδίκησε και πέτυχε τη χρηματοδότηση τους  από το νέο ΕΣΠΑ, με την υποβολή στο ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 της πρότασης η οποία και εγκρίθηκε. Παράλληλα  η Δημοτική αρχή, μετά την αποχώρηση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ),  μέχρι την επιτυχή ένταξή στο νέο ΕΣΠΑ συνέχισε τη λειτουργία των Δομών με ίδιους πόρους. 
Οι εν λόγω Κοινωνικές Δομές του Δήμου μας, που ξεκίνησαν από την Δημοτική περίοδο 2010-2014 με ΜΚΟ, έχουν σκοπό την άμεση αντιμετώπιση φτώχειας και προσφέρουν πολύτιμο έργο στηρίζοντας τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της πόλης μας και καλύπτοντας βασικές και πολύ σημαντικές ανάγκες τους. Συγκεκριμένα το Κοινωνικό Παντοπωλείο χορηγεί σε 380 περίπου οικογένειες τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, το Κοινωνικό Μαγειρείο παρέχει φαγητό σε 100 περίπου  οικογένειες καθημερινά, με προσφορά 1.000 μερίδων εβδομαδιαίως, και το Κοινωνικό Φαρμακείο εξασφαλίζει  φάρμακα υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε περίπου 200 άπορους και ανασφάλιστους.
 
Δημ/ση : 23/2/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software