ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2018

| Νέα του Δήμου
Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α)Έγκριση Ολοκλήρωσης του ημιτελούς κλειστού κολυμβητηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής β). Έγκριση εκπόνησης Μελέτης, «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» γ)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
4.Καταρχήν έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 2018» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
5.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
6.1η Αναμόρφωση 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (αποφ. 22/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).
7.Εκ νέου λήψη απόφαση για την Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
8.Έγκριση διαφημιστικής δαπάνης του Δήμου Αγίας Παρασκευή για το οικονομικό έτος 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9.Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) με την επωνυμία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
10.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
11.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας για την «Επισκευή του αιματολογικού αναλυτή του Δημοτικού Ιατρείου» με τον ανάδοχο «BIOLAB ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» και το υπ΄ αριθμ. 1919/29-11-2017  φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ψεκασμός μεγάλου δένδρου – πεύκου» με τον ανάδοχο «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και το υπ΄ αριθμ. 320/11-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων» με τον ανάδοχο «LANDCARE – ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και το υπ΄ αριθμ. 28/12-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2017» με τον ανάδοχο «Χήνας Σ. Γεώργιος Προγράμματα Η/Υ – Υπηρεσίες Λογισμικού» και το υπ΄ αριθμ. 30/29.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» και το υπ΄ αριθμ. 1469/28.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVERS ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ» με τον ανάδοχο «OPTIS AE» και το υπ΄ αριθμ. 2807/9.11.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου» με τον ανάδοχο «Κέντρου Πολιτισμού και Ανάπτυξης – AVANTGARDE» και το υπ΄ αριθμ. 1/05.01.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2017» με τον ανάδοχο «ΒΟΤΣΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» και τα υπ΄ αριθμ. 4179/20.12.2017 και 4180/22.12.2017 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (κατασκευαστικών εργαστηρίων και δρώμενων) και της ενοικίασης χριστουγεννιάτικου σπιτιού» με τον ανάδοχο «ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ» και το υπ΄ αριθμ. 06/03.1.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 24/18-01-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ» με τον ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ» και το υπ΄ αριθμ. 26/18-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου» με τον ανάδοχο «ΣΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» και το υπ΄ αριθμ. 584/19.1.2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και το υπ΄ αριθμ. 50/13.12.2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου» με την ανάδοχο εταιρεία «ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΚΟΡΜΠΑΚΗ» και τα υπ΄ αριθμ. 3 και 5/05.01.2018 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Διάφορα έξοδα/ Καθαρισμός Χαλιών του Α Τμήματος ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΛΗ» και το υπ΄ αριθμ. 268/12-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ ΄΄FILOTAS TRAVEL΄΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τα υπ΄ αριθμ. 4167/31-12-2017 και 4134/30-11-2017 φορολογικά παραστατικά (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με τον ανάδοχο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το υπ΄ αριθμ. 01537/19-01-2018 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2016» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και το υπ΄ αριθμ. 0159293/05-12-2017 φορολογικό παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017» με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
31.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με τον ανάδοχο «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
32.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής για την εργασία «ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με τον ανάδοχο «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
33.Κοπή Δένδρου επί της οδού Αχαιών 2 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 
Δημ/ση : 16/2/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software