ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2/2018

| Νέα του Δήμου

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:

1. 1η έγκριση δαπανών σε βάρος διαφόρων κωδικών προϋπολογισμού του 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
4. Συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/1981 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου). 
5. Λήψη απόφασης, που αφορά στην κατασκευή της πεζογέφυρας επί της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της οδού Ευαγγελιστρίας (θέση ΙΚΑ)  στο  Δήμο Αγίας Παρασκευής, στα πλαίσια του έργου: ''Κατασκευή έξι (6) πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής'',  για: α) Την έγκριση παραχώρησης  χώρου για την εγκατάσταση του εργοταξίου στον Ανάδοχο β) Την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής της γέφυρας γ) Το χαρακτηρισμό της οδού Ευαγγελιστρίας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, στο τμήμα της από τη Λ. Μεσογείων έως την οδό Περικλέους, ώστε η διαμόρφωση της οδού και η πλακόστρωση της διέλευσης των πεζών από την πλατεία Πέτρουλα (Ο.Τ.19Β), να υλοποιηθεί στα πλαίσια του ανωτέρω έργου ταυτόχρονα με την περαίωση του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
6. Τροποποίηση της 4/2017 Απόφασης του Δ.Σ."Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης και την υπογραφή της συνημμένης σύμβασης για τη δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έτος 2016"
(εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 390/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8. Τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αγίου Ιωάννου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9. Λήψη απόφασης για την Διοργάνωση Αποκριάτικων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας-25 Φεβρουαρίου 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11. Λήψη απόφασης για την Διοργάνωση Εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12. Λήψη απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στις 18.02.2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
13. Έγκριση δαπάνης ποσού 16.000,00€  σε βάρος του ΚΑ 15.6481.02 του  προϋπολογισμού 2018 για την Προμήθεια Ειδών Διαβίωσης και Περίθαλψης Απόρων- Πάσχα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
14. Έγκριση δαπάνης Συνολικού ποσού 4.910,40€ σε βάρος του ΚΑ 00.6443.01 του  προϋπολογισμού  2018 «Επιδείξεις Δεξιώσεις Εορτές & λοιπά θεάματα» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15. Έγκριση δαπάνης ποσού 21.824,00 €  σε βάρος του ΚΑ 15.6473.01 του προϋπολογισμού 2018 για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων μέσω των ομάδων Δραστηριοτήτων των ΚΑΠΗ για το έτος 2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 16209/27-12-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
19. Επιστροφή Οικογενειακού Τάφου με στοιχεία Ι40/Τ7 Ν7 στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20. Επιστροφή ή μη ποσού 100,00€, στον Βιδάλη Νικόλαο  του Ιωάννη για πληρωμή κλήσης στον Δήμο Παιανίας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21. Επιστροφή ή μη ποσού 20,00€, στον Νικήτα Ευάγγελο του Σπήλιου από πληρωμή κλήσης που κατέστη άκυρη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
22. Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Λαγκαδά & Δωριέων, Παπαρηγοπούλου 14 κ.α. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
23. Κοπή Δένδρων στην Πλατεία Πέτρουλα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής). 
 
Δημ/ση : 2/2/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software