ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ME ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

| Νέα του Δήμου
8 ds
Με το που ενημερωθήκαμε ότι υπάρχουν κενά σε 3 τμήματα των Δημοτικών σχολείων της πόλης (κενά που προέκυψαν μετά από διοικητικές μεταβολές, αποσπάσεις ή/και ασθένειες εκπαιδευτικών) επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης-πολλάκις- για να έχουμε την εγκυρότερη ενημέρωση, κατόπιν ανησυχιών και ερωτημάτων γονέων-κατοίκων της πόλης μας. Όποια ενημέρωση λαμβάναμε, άμεσα μεταφέραμε στους γονείς που απευθύνθηκαν σε εμάς.
Με στόχο την ταχύτερη δυνατόν επίλυση του προβλήματος επικοινωνήσαμε και με τη Διεύθυνση Σπουδών στο Υπουργείο Παιδείας όπου μας επισημάνθηκε ότι ενώ υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών, ειδικά στη Διεύθυνση Β΄ Αθήνας δεν φαινόντουσαν κενά, αλλά αντίθετα εμφανίζονται εκπαιδευτικοί στους οποίους δεν έχει γίνει ανάθεση τμήματος.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας απέδωσε όλα τα παραπάνω στη μη σωστή χρήση-ενημέρωση πιθανά του myschool (ηλεκτρονική πλατφόρμα=εργαλείο καθημερινής σύνδεσης σχολικών-μονάδων-διεύθυνσης εκπαίδευσης-υπουργείου παιδείας).
Αυτήν ακριβώς την ενημέρωση μεταφέραμε στη συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου δια του Αντιδημάρχου Παιδείας κ.Π.Γκόνη με τη  διευκρινίση ότι όλα τα εκπαιδευτικά θέματα δεν είναι αρμοδιότητας του Δήμου.
 Η Δημοτική Αρχή αγωνίζεται για τη μη διατάραξη του κλίματος των σχολείων και θεωρεί ότι μόνος οδηγός οφείλει να είναι η σεμνότητα και η σοβαρότητα χωρίς μικροπαραταξιακές λογικές.
 
                                                                                                         Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
                                                                                                               Ιωάννης Σταθόπουλος 
 
Δημ/ση : 26/1/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software