ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/1/2018

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων των πιστώσεων που διατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμού 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Καθορισμός προσόντων για πρόσληψη μονίμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
3.Αίτημα για κάλυψη κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού με τη διαδικασία της αναπλήρωσης της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.2190/1994 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
4.Λήψη απόφασης για την έγκριση σημειακών διαπλατύνσεων πεζοδρομίων επί της οδού Κονδυλάκη  και επί της οδού Δημητρακοπούλου, πλησίον σταθμού μετρό «Νομισματοκοπείο» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
5.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραλαβή του έργου: «Ανασύσταση λογιστηρίου προς εκκαθάριση της Κοινωφελούς Κοινωνικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙΚΕΔΑΠ)  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κήπου της Βίλας Ιόλα για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 28/01/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Λήψη νέας απόφασης περί μετατροπής της σχέσης εργασίας υπαλλήλου του Δήμου από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
8.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου και οικοπέδου μετά κτιρίων για την στέγαση σχολικών μονάδων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
9.Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
10.Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 394/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
11.Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 395/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους ορισμένου χρόνου υπαλλήλους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
12.Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 396/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους μη ενεργής σχέσης εργασίας υπαλλήλους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
13.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 390/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
14.Λήψη απόφασης για την 3η παράταση της παροχής υπηρεσίας με το τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
15.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» με τον ανάδοχο «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (υπ’ αριθμ. 160/11-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
17.Κοπή δέντρου επί της οδού Γαρυττού 62 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
18.Κοπή Δένδρου επί της οδού Αχαιών 2 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 
 
Δημ/ση : 22/1/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software