ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

| Νέα του Δήμου
dimarxeioΟ Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι  διακόπτονται προσωρινά την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 15:00  οι εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων στα Δημοτολόγια όλων των Δήμων της χώρας.
Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων δημοτολογίου θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών.
Η διακοπή πραγματοποιείται ώστε σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνει μετάπτωση των δεδομένων όλων των Δημοτολογίων των Δήμων της χώρας στο νέο πληροφοριακό σύστημα "Μητρώο Πολιτών".
Κατά τη διάρκεια της διακοπής δε θα λαμβάνει χώρα καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου πολίτη δύναται να γίνεται καταχώρηση εγγραφής στα χειρόγραφα βιβλία του Δημοτολογίου.
Επιπλέον όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείων όλων των Δήμων της χώρας θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών την 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Η επανάληψη των εργασιών ενημέρωσης των στοιχείων των κατά τόπους Ληξιαρχείων θα γίνει την 22 Ιανουαρίου 2018, με την έναρξη του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και με αποκλειστική χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος μητρώου πολιτών. 
Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο "Μητρώο Πολιτών" καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα  Ληξιαρχικών Πράξεων.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ζητά  την κατανόηση των δημοτών, για την ολιγοήμερη ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υποστούν. Είναι όμως αναγκαία προκειμένου τα Δημοτολόγια και Ληξιαρχεία των Δήμων όλης της χώρα και επομένως και αυτά του Δήμου μας, να αυτοματοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Μητρώο Πολιτών", το οποίο τίθεται σε πλήρη και παραγωγική εφαρμογή τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και στόχο έχει τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τους φορείς του Δημοσίου.
Δημ/ση : 9/1/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software