ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2018

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 11 Ιανουαρίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» με Κωδικό Πρόσκλησης: 083 και Α/Α ΟΠΣ: 2419 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙΠΕΔΑΠ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 για το 3ο και 4ο τρίμηνο του οικ. έτους 2016 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος  κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2017 για το 1ο και 2ο τρίμηνο του οικ. έτους 2017 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος  κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
7.Έγκριση σχεδίου χώρου εγκατάστασης εργοταξίου για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”» (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
8.Λήψη απόφασης για την έγκριση  συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης  θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ 328 για την έκδοση άδειας δόμησης σχολείου (Νηπιαγωγείου). (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
9.Λήψη απόφασης για την έγκριση  συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης  θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ 328 για την έκδοση άδειας δόμησης Παιδικού Σταθμού. (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
10.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (υπ’ αριθμ. 1398/13.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017» με τον ανάδοχο «KINDERLAND-ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ» (υπ’ αριθμ. 13/31-10-2017, 65/07-12-2017 και 250/07-12-2017 φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017» με τον ανάδοχο «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ- THE RANCH» (υπ’ αριθμ. 3060/24-08-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017» με τον ανάδοχο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ» (υπ’ αριθμ. 87/26-08-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης ).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ.» με τον ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» (υπ’ αριθμ. 409/21.12.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Οργάνωση και Λειτουργία του “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑμεΑ” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος   2017-2018» με τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» (υπ’ αριθμ. 268/ 15-12-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» με τον ανάδοχο «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (υπ’ αριθμ. 160/11-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με τον ανάδοχο «INOIL SERVICE A.E.» (υπ’ αριθμ. 56/17-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 15922/22-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
 
Δημ/ση : 8/1/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software