ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ

| Νέα του Δήμου
stasy 1Έκπτωση 20% στους Μόνιμους Κατοίκους  Αγίας Παρασκευής στο χώρο Στάθμευσης του Μετρό στο Νομισματοκοπείο προβλέπει η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν, την Τρίτη 12  Δεκεμβρίου 2017,  οι Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) με το Δήμο.
Αντίστοιχη συμφωνία υπέγραψαν οι ΣΤΑΣΥ και με τους Δήμους Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας για το σταθμό «Αγ. Μαρίνα».
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής των συμφωνιών, όπου το Δήμο Αγίας Παρασκευής εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμος Βλάχος,   ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, κ. Σταύρος Στεφόπουλος επισήμανε ότι  η συμφωνία με τους προαναφερόμενους Δήμους «γίνεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΣΤΑΣΥ», για την «προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς με την τοπική αυτοδιοίκηση» και με  κεντρικό στόχο την «προώθηση της συνδυαστικής χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ΙΧ αυτοκινήτου, καθώς και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών».  
Οι δικαιούχοι της έκπτωση θα πρέπει να επιδεικνύουν Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας στην Αγία Παρασκευή, η οποία  χορηγείται από το Δήμο. Για τη χορήγηση της Βεβαίωσης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
1.Αίτηση την οποία παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2.Αστυνομική ταυτότητα.
3.Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) στο όνομά του ενδιαφερομένου ή αντίγραφο του εντύπου Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης τελευταίου έτους, ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). 
4.Υπεύθυνη δήλωση του δημότη, που του παρέχει η υπηρεσία, στην οποία βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία του.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2004512.
 
Δημ/ση : 15/12/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software