ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΙΟΛΑ”

| Νέα του Δήμου
Iolas 1 sinedriasi epitropisΗ πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικά με την πολιτιστική αξιοποίηση και ανάδειξη του κτήματος Ιόλα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν  ο Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος, ο ο Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Παν. Χαραλάμπους, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγ. Κότιος,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κ. Χατζηανδρέου και Κ. Κρητικίδης, ο ειδικευμένος σε θέματα ΟΤΑ Νομικός Β. Χατζηγιανάκης και οι κάτοικοι  Αγ. Παρασκευής  Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και  Μιχ. Γαβράς Ιατρός,  πρ. Δημ. Σύμβουλος, μέλη της επιτροπής καθώς και ο  Ν. Σταθούλης άμισθος  Σύμβουλος του Δημάρχου για το θέμα. Ο Καθηγητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κων. Σουλιώτης, μέλος επίσης της επιτροπής απουσίασε για αντικειμενικούς λόγους.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τους στόχους, την οργάνωση του έργου και το πλαίσιο λειτουργία της επιτροπής και τέθηκαν οι άξονες και οι άμεσες προτεραιότητες δράσης της, όπως η διερεύνηση μορφής και κόστους βιώσιμης αξιοποίησης του ακινήτου, η αξιοποίηση  προγράμματος ΕΣΠΑ για αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων εμβληματικών ακινήτων , η επικοινωνία με οργανισμούς, ιδρύματα, τράπεζες, διεθνή φόρα κλπ και η επικοινωνία και προβολή του στόχου.
 
Δημ/ση : 7/12/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software