ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5/12

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τρίτη 5-12-2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής θα πραγματοποιήσει δύο συνεδριάσεις, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417). Συγκεκριμένα:
Στις 3.30μμ  θα ξεκινήσει η 30η Τακτική Συνεδρίαση με θέμα: 
Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ. αριθμ. 532/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  (εισήγηση:  Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Στις 4.30μμ θα ξεκινήσει  η 31η Τακτική Συνεδρίαση με θέματα:
1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2. Λήψη Απόφασης για ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1β Ν.4061/2012 ΦΕΚ66Α/22-3-12 & αρθρ.37 του Ν.4235/2014 (σχετ.560/27115/14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ)  ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ -  ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΑΤΡΑΚΙ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3. Ορισμός μελών- της επιτροπής  ΚΕΠ   ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Αγίας Παρασκευής για τα έτη 2017-2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4. Ωφελούμενοι από το Κληροδότημα για τους άπορους αριστούχους μαθητές των λυκείων της πόλης μας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 407/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017-2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με τον ανάδοχο «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΕ» (υπ’ αριθμ. 104/01-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
7. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ» με τον ανάδοχο «ΜΑΤΣΙΟΓΚΑ ΘΩΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
8. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με την ανάδοχο εταιρεία «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ ΟΕ»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
9. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2017» με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤ. ΑΜΑΛΙΑ»                      (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ» με τον ανάδοχο «ΝΙΚΟΛΑΟ Κ. ΜΥΛΩΝΑ/ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (υπ’ αριθμ. 1398/13.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ CAD» με τον ανάδοχο «ACE HELLAS AΕ» (υπ’ αριθμ. Α1.016095/10.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με τον ανάδοχο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (υπ’ αριθμ. 01491/ 07-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Θεατρικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» με την ανάδοχο «ΧΑΤΖΗ ΑΓΛΑΪΑ» (υπ’ αριθμ. 8/27.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Θεατρικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις στα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» με την ανάδοχο «ΧΑΤΖΗ ΑΓΛΑΪΑ» (υπ’ αριθμ. 9/27.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ» με τον ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» (υπ’ αριθμ. 361/02.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
17. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ PLOTTER» με τον ανάδοχο «Α. ΤΑΧΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Σ. ΖΥΓΟΥΡΗ Ο.Ε.» (υπ’ αριθμ. 11238/10.11.17 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κατασκευή σκηνής και σκεπάστρου σκηνής για τη συνδιοργάνωση Μουσικού Φεστιβάλ με την ΕΡΤ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων συνδιοργάνωσης Μουσικού Φεστιβάλ με την ΕΡΤ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20. Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου (αλλαγή χρήσης οικογενειακών που είχαν γίνει  τριετούς ταφής  σε σαρκοφάγους) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21. Κοπή Δένδρου επί της οδού Μακεδονίας 7 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 1/12/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software