ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

| Νέα του Δήμου
koimithrio sΜέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει προβεί σε μια σειρά εργασιών αλλά και δράσεων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την εκτέλεση του συνολικού έργου ανάπλασης που πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγ. Παρασκευής.
Συγκεκριμένα: 
1.Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν δύο μελέτες, η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Υδροτεχνική Μελέτη
2.Έχει ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί η Περιβαλλοντολογική Μελέτη (Περιβαλλοντική Έκθεση) που αναμένεται να εγκριθεί σύντομα με την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων.
3.Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο ταφολογίου για το αδιαμόρφωτο τμήμα του Κοιμητηρίου.
4.Κατασκευάσθηκαν ήδη οι πρώτοι διώροφοι τάφοι.
5.Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν από την Πολεοδομία οι απαραίτητες ενέργειες λόγω καταγγελίας Δημοτικού Συμβούλου,  για τις κατεπείγουσες εκσκαφές τάφων που έγιναν το Μεγ. Σάββατο και εξ αυτού δεν ήταν δυνατή η έκδοση αδειών και η εκτέλεση εργασιών. Η Πολεοδομία δέχτηκε ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.
6.Άμεσος στόχος είναι να διαμορφωθεί ο ελεύθερος χώρος του Κοιμητηρίου, δηλ. να γίνει η χωματουργική διαμόρφωση και κατασκευή των διαδρόμων που προβλέπονται από το εγκριθέν ταφολόγιο, μαζί με τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες όπως και τις εργασίες απορροής των ομβρίων, Πρόβλημα γενικότερο που θα λυθεί με την αναμενόμενη κατασκευή αγωγού ομβρίων στην οδό Νεαπόλεως.
Για όλες τις παραπάνω εργασίες έχουν διευκρινισθεί με την Πολεοδομία τα θέματα έκδοσης αδειών. Σύντομα, τέλος, αναμένουμε την επιλογή και εγκατάσταση των εργολάβων. Μετά το πέρας των διαμορφώσεων θα προχωρήσουμε στην κατασκευή των διώροφων τάφων. Το Τμήμα Υποδομών θα προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη των σχετικών μελετών και τευχών δημοπράτησης, τουλάχιστον στο μισό τμήμα του ελεύθερου χώρου.
Παράλληλα, το Αρχιτεκτονικό Τμήμα θα προχωρήσει στις μελέτες των κτιριακών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο έμπροσθεν τμήμα του Κοιμητηρίου (Ναός, κτίριο γραφείων, κτίριο πλύσης οστών κ.λπ.).
Συμπερασματικά εκτιμούμε ότι οι διαμορφώσεις στο Κοιμητήριο θα ολοκληρωθούν μέχρι το Φεβρουάριο του 2018, η έναρξη δημιουργίας νέων διώροφων τάφων θα γίνει στις αρχές της άνοιξης και ο τελικός μας στόχος είναι να γίνει έναρξη κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων το φθινόπωρο του 2018.
 
 
                                                                      Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δημ/ση : 30/11/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software