ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Λήψη Απόφασης για ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1β Ν.4061/2012 ΦΕΚ66Α/22-3-12 & αρθρ.37 του Ν.4235/2014 (σχετ.560/27115/14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ) ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ -  ΑΝΑΨΥΧΗΣ επί της οδού Νεαπόλεως (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Λήψη απόφασης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017-2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Γιαννακόπουλος).  
4.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης  παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).     
5.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»  με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ «FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ’ αριθμ. 4077/30-09-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
6.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (υπ’ αριθμ. 4789/13-10-2017,  4799/19-10-2017 και 4800/19-10-2017  φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου  στις  28/10/2017» με τον ανάδοχο «΄΄ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ΄΄ ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ»  (υπ’ αριθμ. 1239/28.10.2017 Δελτίο Αποστολής, φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (υπ’ αριθμ. 75, 76, 77/27-10-2017 τ.π.υ  φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 15722/24-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών υγειονομικής επέμβασης» με τον ανάδοχο «INOIL SERVICE A.E.» (υπ’ αριθμ. 36/06-07-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 380/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ετήσια τακτική Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/11-02/12/2017 στα Ιωάννινα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Επιστροφή ή μη ποσού 100,00€, στον Βιδάλη Νικόλαο  του Ιωάννη για πληρωμή κλήσης στον Δήμο Παιανίας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).     
 
Δημ/ση : 17/11/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software