ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΝΕΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΙΟΛΑ”

| Νέα του Δήμου
vila iolaΤο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, με εισήγηση του Δημάρχου  Γιάννη Σταθόπουλου, αποφάσισε συνεδρίαση της 31ης /10 τον ορισμό των μελών της  9/μελούς επιτροπής για το κτήμα-βίλα Ιόλα, η  σύσταση της οποίας προβλέπεται στην απόφαση 237/2017 . 
Σκοπός της Επιτροπής είναι: 
•Η αποσαφήνιση του στόχου και του πλαισίου δημιουργίας του αναδυόμενου πόλου πολιτισμού του Βορειανατολικού Τομέα Αθήνας.
•Ο καθορισμός των βημάτων για την επίτευξη του στόχου (μεθοδολογία).
•Η διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης ακινήτου.
•Η κατάρτιση βασικού σχεδίου βιωσιμότητας.
•Ο συντονισμός ενεργειών για την αναζήτηση μοντέλων και πηγών χρηματοδότησης όλων των βημάτων ως την επίτευξη του τελικού στόχου και η επικοινωνία με οργανισμούς, ιδρύματα, τράπεζες, διεθνή φόρα κλπ.
•Η δημιουργία σχεδίου καταστατικού λειτουργίας επιτροπής και πρώτου άτυπου ΔΣ υπό σύσταση νομικού προσώπου.
•Η δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση και επικοινωνία του στόχου και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ευρύτερου κοινού εντός και εκτός των ορίων του Δήμου μας. Μέσω αυτής θα προωθούνται ενέργειες αναζήτησης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων όπως το crowdfunding κ.α., αναζήτησης έργων προς δωρεά, κλπ.
Μέλη της Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας έχει καθοριστεί επίσης από την προαναφερόμενη 237/2017 απόφαση του ΔΣ, ορίστηκαν:
Ο Δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κ. Χατζηανδρέου και Κ. Κρητικίδης, ο ειδικευμένος σε θέματα ΟΤΑ Νομικός Β. Χατζηγιανάκης και οι κάτοικοι  Κοντόπευκου, Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και  Μιχ. Γαβράς Ιατρός,  πρ. Δημ. Σύμβουλος.  Από έναν εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή θα υποδείξουν η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών  Αθήνας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Δημ/ση : 1/11/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software