ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/10/2017

| Νέα του Δήμου
Την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Ψήφιση σύστασης 9μελους επιτροπής βάση της απόφασης 237/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά του κτήματος Ιόλα (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Διαβούλευσης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (αποφ. 80/2017 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
6.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2017 για το 1ο τρίμηνο (υπ’ αριθμ. 48/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής  Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
7.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2017 για το 2ο τρίμηνο (υπ’ αριθμ. 101/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής  Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
8.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2017 για το 3ο τρίμηνο τρίμηνο (υπ’ αριθμ. 109/2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτική Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής  Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
9.Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
10.Έγκριση δαπάνης ποσού 16.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15.6481.06 του προϋπολογισμού 2017 για την Προμήθεια Ειδών Διαβίωσης και Περίθαλψης Απόρων – Χριστούγεννα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών Έτους 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» που αφορά στην ανάπλαση της εγκεκριμένης οδού Αιγαίου Πελάγους  από τη Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
13.Λήψη απόφασης για την προμήθεια ενημερωτικών πανό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι . Σιδέρης).
14.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό Ευκαλύπτων 16, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Συζήτηση και λήψη απόφασης για ρύθμιση της στάθμευσης επί της οδού Ψαρρών  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
17.Συμπλήρωση της 321/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη χωροθέτηση της Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις  του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
18.Επιχορήγηση Πολιτιστικού συλλόγου Ηπειρωτών Αγίας Παρασκευής «Ο ΠΥΡΡΟΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών Πυροπροστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΒΑΤΥ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
20.Έγκριση ή μη αιτήματος της ΜΑΡΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑ δικαιούχο περιπτέρου επί της οδού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 32 για την μετατόπισή του στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση μουσικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΙΟ Ε. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ» (αριθμ. 65/06-10-2017 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2016» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (υπ’ αριθμ 1327/04.10.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη Εφαρμογών Προστασίας και Δικτυακών Τόπων 2016» με τον ανάδοχο «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΕ» (υπ’ αριθμ. 1257/01.09.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» (υπ’ αριθμ. 00800/03-09-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ «FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ’ αριθμ. 3983/31-07-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
 
Δημ/ση : 27/10/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software