ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/9/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 28  Σεπτεμβρίου στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση Πράσινου Σημείου και αμαξοστασίου στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
2.Έγκριση απασχόλησης προσωπικού πέντε (5) ατόμων, με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του Ν. 4479/2017, για όσους απασχολούνταν μέχρι την 07-06-2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
3.Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.1η Αποδέσμευση και Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων των πιστώσεων που διατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμού 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.1η έγκριση δαπανών σε βάρος διαφόρων κωδικών προϋπολογισμού του 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
6.Καταρχήν έγκριση για τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, άνω των ορίων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ. - ΄΄Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής΄΄, για το έτος 2018, προϋπολογισμού 368.618,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%)» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
7.Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στην απονομή βραβείων Best City Awards (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
9.Λήψη απόφασης για την διατήρηση ή την κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου (ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΛΒΕΤΙΑΣ) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
10.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών για το έτος 2017-2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 144/2017 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση μουσικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο ΄΄ΑΝΤΩΝΙΟ Ε. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ΄΄ (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
13.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΓΕΛΑΔΑΚΗ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 
Δημ/ση :22/9/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software