ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
4.Λήψη απόφασης για την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
5.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Συζήτηση και λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό της οδού Ευεργέτη Γιαβάση , στο τμήμα της μεταξύ των οδών  Ηρώων Πολυτεχνείου και   Στρατηγού Τόμπρα, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας και λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
7.Επανέγκριση της μελέτης του Δημαρχιακού Μεγάρου Αγ. Παρασκευής  (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Γεωτεχνικών, Η/Μ εγκαταστάσεων και τευχών δημοπράτησης)  λόγω της επικαιροποίησης των περιγραφικών τιμολογιών εργασιών των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών   (ΦΕΚ τεύχος Β' 1746  19-5-2017) και της επικείμενης προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για την κατασκευή του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
8.Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΤΟΥ 7ΟΥ & 9ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ N. ATTIKHΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Λήψη απόφασης για τη 2η παράταση της παροχής υπηρεσίας με το τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του  Δήμου Γεροσκήπου.  (εισήγηση: Δήμαρχος  κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης  παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
13.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14.Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (με στοιχεία ΣΤ28/Τ13 Ν11) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
15.Τροποποίηση τοπογραφικού ταφολογίου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (με στοιχεία Z25/Τ9 Ν3) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
16.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες δαπέδων στο 1ο και 2ο Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
17.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
18.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «Συμπλήρωση επικαιροποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην μελέτη του σταθμού ΟΤ 328» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» με τον ανάδοχο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ–ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
20.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για: «Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων» με τον ανάδοχο «INNOVATECH LIFT – ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
21.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ενοικίαση χημικών τουαλετών κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στις 24 & 25/07/2017» με την ανάδοχη εταιρεία «TOI TOI HELLAS AE» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Μουσικής Εκδήλωσης εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στις  25/07/2017» με την ανάδοχο «Παναγιώτα Γιογλή» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ενοικίαση καθισμάτων-τραπεζιών» με τον ανάδοχο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡΗΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ»   (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχητικής Κάλυψης της εκδήλωσης εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στις 25/07/2017» με τον ανάδοχο «ΚΟΝΤΟ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 15332/01-08-2017 παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και επέκταση αρδευτικών συστημάτων» με τον ανάδοχο «ΓΕΡ. ΠΑΛΜΟΣ & ΣΤ. ΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
28.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 15420/30-08-2017 παραστατικό) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
29.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ ΄΄FILOTAS TRAVEL΄΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» με τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με τον ανάδοχο «ΤPΟΥΛΛΙΝΟΣ Σ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Σ. ΟΕ.- KOZINOFURN» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
32.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ–ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
33.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
34.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2016», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
35.Κατανομή του ήδη παραχωρημένου χώρου επί της κεντρικής πλατείας Αγ. Παρασκευής στα εκατέρωθεν καταστήματα λόγω παύσης λειτουργίας του καταστήματος «ΑΡΩΜΑ ΚΑΦΕ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
36.Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
37.Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία ΣΤ28/Τ13 Ν11  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
38.Παραχώρηση οικογενειακού τάφου με στοιχεία Ζ25/Τ9 Ν3 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
39.Απαλλαγή του κ. Λ.Δ  από τα τέλη παραμονής στα αδιάλυτα (2 έτη) του πατέρα του Λ.Α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
40.Απαλλαγή της κας Ζ.Ι. από τα τέλη εκταφής του συζύγου της Ζ.Α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
41.Συζήτηση   και   λήψη   απόφασης   για   διαγραφή   προσαυξήσεων   από οφειλή προς το Δήμο της Ε.Α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
42.Συζήτηση   και   λήψη   απόφασης   για   διαγραφή   προσαυξήσεων   από οφειλή προς το Δήμο του Δ.Ι. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
43.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 23.322,45€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 106, 113, 116, 117, 121, 122, 251, 252, 253, 254, 255, 309, 563, 611, 779,  1013, 1048, 10512017 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη Κοιμητηρίου  γ) 0,5% τέλους καταστημάτων δ) δημοτικά τέλη (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
44.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 24.971.38€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 671, 678, 679, 685, 712, 713, 816/2017,  οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) εισφορά σε χρήμα β) πρόστιμο από αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων  (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
45.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Κανάρη 1, Κανάρη 63 & Ζ. Παπαντωνίου 7 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
46.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Αγ. Τριάδος 23, Αναξαγόρα 22 κ.α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
47.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Αγάθωνος 22, Πευκακίων 2 κ.α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 8/9/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software