ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ-ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΣΤ. ΚΩΤΣΗΣ» (πρ. Σπυρούδη)

| Νέα του Δήμου
st kotsis fekΔημοσιεύτηκε στις 30/8/2017 στο ΑΑΠ189 Φύλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) το Προεδρικό Διάταγμα (28/7/2017) με θέμα «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη Δήμου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης» που ανοίγει επιτέλους το δρόμο για την ανάπλαση του χώρου και την ανάδειξη του Πολιτιστικού & Αθλητικού Πάρκου Στ. Κώτσης. 
To διάταγμα  έκανε δεκτή, όπως και η προηγηθείσα σχετική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας-Περιβάλλοντος(20/7/2017), την πρόταση του Δήμου, όπως είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2006 και συμπληρώθηκε το 2013 μετά την εκδίκαση των ενστάσεων με την ενίσχυση της αναψυχής εκτός από τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και έλαβε θετικές γνωμοδοτήσεις στις 30/6/2016  από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων-ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών, και στις 16/6/17 από το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας-ΣΤΕ και  το απρόσβλητο της Υπουργικής Απόφασης.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετά την έκδοση του ΦΕΚ είναι πλέον σε θέση να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και να υλοποιήσει έργο αξιοποίησης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας του πρ. στρατοπέδου με πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης και των κατοίκων της.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής,  που η σκληρή, επίμονη και συλλογική προσπάθεια του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής πέτυχε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για τη συνολική ανάπλαση και αξιοποίηση του πρώην  στρατοπέδου ως χώρου πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, δεκαεφτά (17) χρόνια μετά την παραχώρηση του στο Δήμο μας από το Δημόσιο στις 18/12/2001 και έντεκα (11) χρόνια μετά την πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2006. 
 
 
Δημ/ση : 5/9/2017
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software