ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ» (πρ. Σπυρούδη)

| Νέα του Δήμου
fek st kotsisΥπογράφηκε στις 20/7/2017 από τον Υπουργό Ενέργειας-Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη, με θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας-ΣΤΕ, η απόφαση έγκρισης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής και ο καθορισμός όρων δόμησης για το Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Στ. Κώτσης.
Η απόφαση  βρίσκεται πλέον στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του Υπουργείου, θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει η δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης-ΦΕΚ.  
Η Υπουργική απόφαση κάνει δεκτή την πρόταση του Δήμου, όπως είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2006 και συμπληρώθηκε το 2013 μετά την εκδίκαση των ενστάσεων με την ενίσχυση της αναψυχής εκτός από τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και έλαβε θετικές γνωμοδοτήσεις στις 30/6/2016  από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων-ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών, και στις 16/6/17 από το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατίας-ΣΤΕ. Να σημειωθεί ότι η γνωμοδότηση του ΣΤΕ  διασφαλίζει το απρόσβλητο της Υπουργικής Απόφασης. 
Η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης μας για τον καθορισμό των όρων δόμησης στο Πάρκο «Στ. Κώτσης» είναι καθοριστικής σημασίας θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετά την έκδοση του ΦΕΚ θα είναι σε θέση να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και να υλοποιήσει έργο αξιοποίησης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας του πρώην στρατοπέδου με πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης και των κατοίκων της.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εκφράζει την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής,  που η μεγάλη, επίμονη και συλλογική προσπάθεια του ιδίου, της πρ. Αντιδημάρχου Τεχνικών  Υπηρεσιών Ελισ. Πετσατώδη, της Προϊσταμένης του Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού Αλ. Παλαμάρη, της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Ευαγγ. Μικράκη και της Τοπογράφου Μηχανικού Γ. Τζομάκα της Περιφέρειας Αττικής  όπως και του Υπουργείου, πέτυχε να ξεπεραστούν πλήθος γραφειοκρατικά προβλήματα και αγκυλώσεις και να ολοκληρωθούν  σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για τη συνολική ανάπλαση και αξιοποίηση του πρώην  στρατοπέδου ως χώρου πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, 17 χρόνια μετά την παραχώρηση του στο Δήμο μας από το Δημόσιο στις 18/12/2001 και  11 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2006.
 
Δημ/ση : 27/7/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software