ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/7/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τρίτη 18 Ιουλίου  στις 3.30 μ.μ.  πραγματοποιείται  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση απευθείας αγορά του κτήματος «Ιόλα», σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
2.Έγκριση υλοποίησης Θεατρικών – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  κ. Π. Γκόνης).
3.Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  κα. Ε. Πετσατώδη).
4.Επιχορήγηση στο «Σύλλογο Κατοίκων Τσακού» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
5.Επιχορήγηση στο «Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Στέγης Γερόντων του Δήμου Αγ. Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
6.Επιχορήγηση στο «Δημοκρατικό Γυναικείο Σύλλογο Αγ. Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
7.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας  «Θεατρικές – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Α’ /βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» βάση της 34047/2016 σύμβασης στον ανάδοχο «ΠΑΓΚΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας  «Θεατρικές – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Α’ /βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» βάση της 37887/2016 σύμβασης στον ανάδοχο «ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας  «Θεατρικές – Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στα Σχολεία της Α’ /βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017» βάση της 36896/2016 σύμβασης στον ανάδοχο «ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΝΑΡΗ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
10.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών "ΔΗΜΟΣΝΕΤ - ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 14/7/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software