ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/7/2017

| Νέα του Δήμου

DSΤην Τετάρτη 12 Ιουλίου  στις 3.30 μ.μ.  πραγματοποιείται  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:

 1. Έγκριση για απευθείας αγορά του κτήματος «Ιόλα», σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 3. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 5. Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αυτοδίκαιης λύσης ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο  Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής” (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές και όχι πέραν της 31.3.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 6. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 7. Υποβολή αίτησης χορήγησης αδείας παραστάσεων στο Πολιτιστικό – Αθλητικό Κέντρο «Σταύρος Κώτσης» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 8. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Κοιμητηρίου Δήμου Αγίας Παρασκευής «Περιβαλλοντική Έκθεση Κοιμητηρίου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  κα. Ε. Πετσατώδη).
 9. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής 25-26/07/2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα όρια της παρ.4 του αρθ.23 του Ν.3889/2010 στο πλαίσιο κατάρτισης των δασικών χαρτών» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  κα. Ε. Πετσατώδη).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Πετσατώδη).
 12. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Πετσατώδη).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Πετσατώδη).
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Αντικαταστάσεις – Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών» με τον ανάδοχο «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Υποστήριξη Εφαρμογών Προστασίας και Δικτυακών Τόπων 2016» με τον ανάδοχο «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΕ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 16. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15175/19-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς το Δήμο του Σ.Γ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 18. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
 19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.  κα. Ε. Πετσατώδη).
 20. Καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στoυς δικαιούχους: α)  κληρονόμους της Ιωσηφίδη Μαργαρίτας, συζ. Στυλιανού Τρυφωνίδη (50%): Χρήστο Τρυφωνίδη και Ηλία Τρυφωνίδη σύμφωνα με την υπ’αριθ.7586/11.09.2013 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς εκ Διαθήκης του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Φιλιππάτου, β) κληρονόμους της Σμυρλιάδη Ελένης, συζ. Ιωάννη Σακαράκη (50%): Ειρήνη Δημητρέση, Θεόδωρο  Σακαράκη και Γεώργιος Σακαράκη σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8714/01.06.2011 Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Κρωπίας Ολυμπίας Λαμπροπούλου Πουλάκου (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα. Ε. Πετσατώδη).

Δημ/ση : 7/7/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software