ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/7/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 6 Ιουλίου  στις 3.30 μ.μ.  πραγματοποιείται  Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
2.Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
4.Λήψη απόφασης για την παροχή εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές και όχι πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
5.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Λήψη απόφασης για την παροχή εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. - μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές και όχι πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 
Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.
 
Δημ/ση : 5/7/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software