ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27/6/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Τρίτη 27 Ιουνίου  στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Σχεδίου Πυροπροστασίας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2017 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. Πολιτικής Προστασίας κα. Σ. Ψύλλα).
2.Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3. Λήψη απόφασης για την Σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων (εισήγηση: Πρόεδρος κα Μ. Δημητρίου-Καβρουδάκη).
4.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας / υπηρεσίας  «Κούλουμα 2017» με τον ανάδοχο «ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Κούλουμα 2017» με τον ανάδοχο «ΣΟΥΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
6.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ–ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
7.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15129/06-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
9.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15130/06-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
10.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και το υπ. αριθμό 15131/06-06-2017 παραστατικό (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
11.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
12.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών με τον ανάδοχο «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
13.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  κ. Ε. Πετσατώδη).
14.Επιχορήγηση Εξωραϊστικού – Φυσιολατρικού Συλλόγου Πευκακίων Αγίας Παρασκευής «Η Αναγέννησις» (εισήγηση: Δήμαρχος  κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
 
Δημ/ση : 23/6/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software