ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2016

| Νέα του Δήμου
apologismos dioikisis
Εκπαίδευση Εργαζομένων: Προχώρησε η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η ανά εξάμηνο ένταξη του Δήμου στον προγραμματισμό των επιμορφωτικών σεμιναρίων. Μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2017, έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων και μάλιστα στους χώρους του Δήμου για να αποφεύγεται η μετακίνηση των υπαλλήλων. Ακολουθεί η ολοκλήρωση της συνεργασίας με το ΕΚΔΔΑ σε επίπεδο παροχής τεχνογνωσίας, ημερίδων, κοινών δράσεων κ.λ.π.
Προσλήψεις: Εντός του 2016 ξεκίνησε και συνεχίζεται η διαδικασία των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με προτεραιότητα σε ευαίσθητους τομείς των υπηρεσιών ( τεχνική υπηρεσία) Μέχρι στιγμής έχουν προσληφθεί 14 υπάλληλοι και έπεται συνέχεια. Επίσης το ίδιο συμβαίνει στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την ενίσχυση του Δήμου σε προσωπικό αλλά και την αποκατάσταση της εκκρεμότητας των υπαλλήλων με προσωρινό καθεστώς που διαιωνιζόταν εδώ και χρόνια. Ο Δήμος πέτυχε την έγκριση του συνολικού αριθμού των προσλήψεων από τους διαγωνισμούς του παρελθόντος.   
Τήρηση στατιστικών: Για πρώτη φορά τηρούνται μηνιαία στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού με σκοπό την καλύτερη σε αριθμό κατανομή του προσωπικού σε αυτές. 
Οργανισμός: Έως το τέλος του 2016 είχαν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό οι ενέργειες για την  σύσταση νέου οργανισμού. Εντός του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωσή του ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου και λειτουργικού Ο.Τ.Α. Στο πλαίσιο αυτό έχουν στην ουσία αξιολογηθεί οι δομές του Δήμου, έχει γίνει πλήρης εξαρχής αποτύπωση όλων των οργανικών θέσεων (μονίμων, αορίστου, και ορισμένου  χρόνου )  και έχουν περιγραφεί εκ νέου οι οργανικές μονάδες. Το τελικό στάδιο επεξεργασίας γίνεται τώρα και όπως είπαμε εντός του 2017 αναμένεται η ολοκλήρωσή του.
 
Δημ/ση : 23/6/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software