ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

| Νέα του Δήμου
Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει ότι έπειτα από τις πρώτες δύο εβδομάδες υποβολής αιτήσεων στο θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης προκύπτουν και για τις δύο περιόδους, για όλες τις κατηγορίες, οι ακόλουθες κενές θέσεις:
 Α΄ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 19/06/2017 έως και 07/07/2017
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 κενές θέσεις
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:23 κένες θέσεις
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 κενές θέσεις
 
Β΄ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: από 10/07/2017 έως και 28/07/2017
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 70 κενές θέσεις
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: 77 κενές θέσεις
 
 Όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με βάση τα κενά που αναφέρθηκαν παραπάνω (μόνο αίτηση χωρίς δικαιολογητικά, εφόσον αυτά έχουν κατατεθεί σε προηγούμενη υποβολή αίτησης) και θα τηρηθεί πλέον αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου ανεξαρτήτως εισοδήματος. Αφού η αίτηση γίνει δεκτή, ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται στην αρχική ανακοίνωση.
 
            Α΄κατηγορία, με μηδενική συμμετοχή, οι οικογένειες:
με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-18.000€.
με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-24.000€.
με τρία ή περισσότερα  παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 0-30.000€.
 
Β΄ κατηγορία, με συμμετοχή πενήντα ευρώ, οι οικογένειες
με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.000,00€-30.000,00€
με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 24.000,00€-40.000,00€
με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€-50.000,00€
 
Γ΄ κατηγορία, με συμμετοχή εκατό ευρώ, οι οικογένειες
με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,00€ και πάνω
με δύο παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,00€ και πάνω
με τρία ή περισσότερα παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 50.000,00€ και πάνω.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όσους υποβάλουν πρώτη φορά αίτηση:
•- Έντυπη αίτηση
•- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•- Εκκαθαριστικό Σημείωμα του οικονομικού έτους 2015 ή 2016 εφόσον υπάρχει.
•- Βεβαίωση του Διευθυντή / Διευθύντριας του Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού της Αγίας Παρασκευής που φοιτά το παιδί. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων ή λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα των γονέων (με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Δήμου).
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή για την συμμετοχή του παιδιού τους στο ισόγειο του Δήμου από 07 Ιουνίου έως 13 Ιουνίου και ώρες 08:00-14:00.
 
Σε κάθε περίπτωση που καλυφθούν νωρίτερα οι κενές θεσεις το Τμήμα Παιδείας θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.
 
Δημ/ση : 6/6/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software