ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

| Νέα του Δήμου
antipiriki 2017Σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου με αντικείμενο το Σχέδιο Πυροπροστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής πραγματοποιήθηκε σήμερα 18 Μαΐου  στο Δημαρχείο της πόλης, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου 2017.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ.Ι. Σταθόπουλος, ο Υπαστυνόμος Β’ κ. Π.  Πετανίδης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Αντιπύραρχος κ. Ι. Κώστας Διοικητής του 12ου  Πυροσβεστικού Σταθμού, ο Αντιπύραρχος κ. Ανδρ. Κλάδης από τον 12ο  Πυροσβεστικό Σταθμό, o Υπαστυνόμος Β’ κ.  Ι. Λιανός από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής, ο Υπαστυνόμος Β’ κ.  Κ. Παμλίδης από την Τροχαία Αγίας Παρασκευής, ο Υποπλοίαρχος κ. Λ. Σαγιάς  από τη ΣΔΑΜ, ο πρόεδρος του Σωματείου Εθελοντών Πυροπροστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΒΑΤΥ) κ.  Ευαγ. Τσιγκρέλης, από τη  Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κ. Α. Χαχλάκης, ο προϊστάμενος  Δ/σης Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος κ. Ζ. Αγγελής και ο πρόεδρος  του Συλλόγου Τσακού κ. Β. Σαβίδης.
Από την πλευρά του Δήμου, εκτός από το Δήμαρχο, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Ι. Σιδέρης, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος  για θέματα Πολιτικής Προστασίας  Στελ. Ψύλλα, οι Δημ. Σύμβουλοι  Ανδρ.  Γκιζιώτης, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»  και Δ. Κονταξής  όπως και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας .
Στη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν τα κυριότερα ζητήματα (δρόμοι, μέσα, φύλαξη, ελλείψεις προσωπικού, εθελοντές, καθαρισμοί, ενημέρωση, συντονισμός κλπ) που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι ενέργειες κάθε φορέα προκειμένου να προστατευτεί ο Βορειανατολικός τομέας του Υμηττού από πυρκαγιές και επισημάνθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση της όποιας πυρκαγιάς άμεσα στο ξέσπασμα της.  
Κοινή θέση όλων των συμμετεχόντων στη σύσκεψη είναι ότι το κύριο βάρος της προσπάθειας πρέπει να δοθεί στην πρόληψη  γιατί αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο κατά των πυρκαγιών και τονίσθηκε ότι στην προσπάθεια πρόληψης επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η συμβολή των πολιτών, μέσα από  ενέργειες  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όπως διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, δημοσιεύσεις κλπ. 
 
Δημ/ση : 18/5/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software