ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18/5/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 18 Μαΐου στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Βελτιώσεις- Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» και απόδοχη μελέτης β) Έγκριση Διαδικασίας Αναζήτησης Δανείου προς Χρηματοδότηση του έργου: «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού προς Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πόρων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
2.Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
4.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
5.Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017  (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων και επανακαθορισμός ζωνών για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
7.Έγκριση σημείων χωροθέτησης οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζόμενης συμπίεσης απορριμμάτων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Επιστροφή ή μη ποσού 241,21  €, στον κ. Δάφνη Δημήτριο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
10.Kοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών έναντι Χίου 8, Δερβενακίων & Χρ. Σμύρνης (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς το Δήμο του Χ.Τ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 

 Δημ/ση : 12/5/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software