ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/5/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 11 Μαΐου στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. -προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (αποφ. 71/2017 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
3.α) Παρουσίαση μελέτης με τίτλο «Βελτιώσεις- Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» και απόδοχη μελέτης β) Έγκριση Διαδικασίας Αναζήτησης Δανείου προς Χρηματοδότηση του έργου: «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού προς Εξοικονόμηση Ενέργειας και Πόρων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
4.Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
5.Αλλαγή της προβλεπόμενης από τη διαθήκη εκμετάλλευσης στο κληροδότημα Ασημακοπούλου (εισήγηση: Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος για την αξιοποίηση του Δήμου κ. Δ. Κονταξής).
6.Έγκριση πραγματοποίησης και λειτουργίας του  προγράμματος Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
7.Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
8.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / υπηρεσιών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
10.Παραχώρηση εργοταξιακού χώρου απόθεσης υλικών ή μηχανημάτων για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της  με αρ. πρωτ. 13169/3-5-2017 κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Ε. Πετσατώδη).
12.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης παρά την οδό, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
13.Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 122/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης που αφορά τον «Ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα Μ. Κοντοπούλου).
14.Kοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Υακίνθου 15, Ιερολοχιτών 2, Χίου & Τσιμισκή κ.α. (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
15.Kοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών έναντι Χίου 8, Δερβενακίων & Χρ. Σμύρνης (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
16.Κοπή Δένδρων επί της οδού Νεαπόλεως 10 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
17.Κοπή Δένδρων επί της οδού Υακίνθου (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. κα Ε. Πετσατώδη). 
18.Δέσμευση πίστωσης ποσού 174,78€ εις βάρος του Κ.Α.00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Ανάκληση της αρ. 94/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού 80,00 €, στην Γιουσέφ Aλεξάνδρα του Πέτρου (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 
Δημ/ση : 5/5/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software